Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Budownictwa, sem. V i VII studiów stacjonarnych, do udziału w kursie języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Program zajęć będzie zorientowany na praktyczne zastosowanie specjalistycznego języka angielskiego w symulowanych rozmowach prowadzonych w środowisku pracy.
30-godzinny kurs dla 12- 15-osobowej grupy zostanie zrealizowany w semestrze zimowym 2019/2020. Zajęcia na poziomie B2 będą prowadzone przez wykładowców Studium Języków Obcych PCz.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: pierwsza połowa grudnia 2019 r. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki od godz. 14:15 w Studium Języków Obcych PCz.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych u koordynatora wydziałowego projektu ZPRPCz dr inż. Krzysztofa Kubickiego,
ul. Akademicka 3, pok. 113.

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 20.11.2019 do 27.11.2019 r. w godz. 10:00-12:15.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu i inne dokumenty można pobrać TUTAJ

Autor: WebAdmin, 21.11.2019

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją przez Politechnikę Częstochowską projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” zapraszamy do składania oferty na udział w pracach zespołu ds. modyfikacji programu kształcenia na udoskonalonym kierunku Logistyka realizowanym na Wydziale Zarządzania PCz. Do głównych zadań eksperta należeć będzie udział w pracach w/w zespołu, w tym w szczególności merytoryczna ocena treści programowych, które powinny być uwzględnione w programie kształcenia na kierunku Logistyka w ramach modyfikacji przedmiotów:

 • Współczesne rachunki kosztów w logistyce
 • Eurologistyka
 • Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych
 • Systemy ERP w procesach logistycznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • zajmowanie stanowiska kierowniczego;
 • posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego w branży Logistycznej;
 • posiadanie umiejętności z zakresu znajomości rynku, w tym w szczególności:
  • procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  • logistyki międzynarodowej,
  • systemów informatycznych w logistyce,
  • kosztów logistycznych.

Informacje dotyczące oferty:

 • Warunki zatrudnienia – umowa cywilno-prawna (zlecenie).
  • Wymiar pracy – 12 godzin
  • Zakłada się możliwość pracy zdalnej.
  • Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.
  • Termin realizacji do 13.12.2019.
  • Kryteria wyboru: cena za godzinę 70%, doświadczenie 30% (za doświadczenie 5 letnie - 0 pkt, za każdy kolejny rok 10 pkt aż do 15 lat. Powyżej 15 lat 100 pkt).
  • Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zpr@pcz.pl
  • Termin składania ofert do 27.11.2019 r.
Autor: WebAdmin, 20.11.2019

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW!

SZKOLENIE

Autor: BKiM, 15.11.2019

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją przez Politechnikę Częstochowską projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” zapraszamy do składania oferty na udział w pracach zespołu ds. modyfikacji programu kształcenia na udoskonalonym kierunku Inżynieria Materiałowa realizowanym na Wydziale Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów PCz. Do głównych zadań eksperta należeć będzie udział w pracach w/w zespołu, w tym w szczególności merytoryczna ocena treści programowych, które powinny być uwzględnione w programie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa:

- w zakresie Materiały Metaliczne i Ceramiczne dla przedmiotów:

 • Konstrukcyjne Materiały Ceramiczne

- w zakresie Materiały Polimerowe i Kompozyty dla przedmiotów

 • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

Szczegółowe wymagania:

Doświadczenie – minimum 5 lat pracy w zakładzie przemysłowym na stanowisku/ach związanych tematyczne z przedmiotami konsultacji – warunek będzie weryfikowany oświadczeniem – zał. 1.
Warunki zatrudnienia – umowa cywilno-prawna (zlecenie).
Wymiar pracy – 1,5 godziny na 1 przedmiot; max. 3 godzin.
Zakłada się możliwość pracy zdalnej.
Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.
Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru: cena za godzinę 70%, doświadczenie 30% (za doświadczenie 5 letnie - 0 pkt,  za każdy kolejny rok 10 pkt aż do 15 lat. Powyżej 15 lat 100 pkt).
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zpr@pcz.pl

Termin składania ofert do 20.11.2019.

Autor: WebAdmin, 13.11.2019

ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z języka angielskiego

Zaproszenie na szkolenie z języka angielskiego – kadra administracyjna

Serdecznie zapraszamy pracowników Kadry administracyjnej Politechniki Częstochowskiej do udziału w kursie języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy administracyjni Uczelni. Program zajęć będzie zorientowany na podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji mających kontakt ze studentami zagranicznymi oraz z innymi cudzoziemcami odwiedzającymi Politechnikę Częstochowską.

Tematyka kursów koncentruje się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem języka angielskiego w pracy administracji, służącej efektywnej obsłudze cudzoziemców. Uczestnicy kursu nabędą m.in. umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych, obsługi korespondencji oraz przyjmowania gości.

120-godzinne szkolenie dla ośmiu 10-12 osobowych grup zostanie realizowane na przestrzeni 2 (kurs intensywny 2 spotkania tygodniowo po 1,5h) lub 4 semestrów (1 spotkanie 1,5h/tydzień). Zajęcia będą prowadzone przez lektorów Studium Języków Obcych PCz na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, ponadpodstawowym i średniozaawansowanym.

Szkolenie rozpocznie się testem poziomującym określającym wyjściowy poziom znajomości języka angielskiego i pozwoli na utworzenie grup zbliżonych poziomowo.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: druga połowa listopada 2019 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych u koordynatora  ds. podnoszenia kompetencji zarządczych kadr PCz projektu ZPRPCz Pani Marioli Ścisłowskiej w Centrum Zarządzania Projektami, ul. Dąbrowskiego 69 pok. 6.

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 31.10.2019 do 7.11.2019.

Autor: WebAdmin, 29.10.2019

Strony