Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 301/2020 z dnia 25.02.2020

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 301/2020 z dnia 25.02.2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ludzi środowiska lub zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Politechnice Częstochowskiej
Treść zarządzenia 3.1 MB  Pobierz
Załącznik do Instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia ludzi, środowiska lub zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Politechnice Częstochowskiej 16.1 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz) data wytworzenia: 25.02.2020
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 02.03.2020