Terminy przesłania do Działu Zamówień Publicznych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w roku kalendarzowym 2020

Przedmiot zamówienia Data

Sprzęt i urządzenia  laboratoryjne

14.02.2020
24.04.2020
10.07.2020
22.10.2020

Tablice multimedialne, ekrany, projektory, rzutniki oraz lampy do projektorów i rzutników

07.02.2020
14.05.2020
03.08.2020
06.11.2020

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

20.01.2020

Sukcesywna dostawa mieszanek gazowych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

20.01.2020

Sukcesywna dostawę ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

10.02.2020

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

22.06.2020

Sukcesywna dostawa filtrów membranowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

26.06.2020

Specyfikacje określające przedmiot zamówienia winny być składane zarówno w formie pisemnej jak również elektronicznej na następujące adresy e-mail:
- sprzęt komputerowy i oprogramowanie: jpodsiadlik@adm.pcz.czest.pl
- meble, usługi drukarskie: mtaranek@adm.pcz.czest.pl
- aparatura: arakoczy@adm.pcz.czest.pl
- artykuły i gadżety reklamowe: mtaranek@adm.pcz.czest.pl

Proszę o zawarcie opisu w temacie wiadomości e-mail: „specyfikacja do wniosku – (osoba koordynująca udzielenie zamówienia ze strony jednostki zamawiającej)”

 

Terminy przesłania do DZP wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na meble, druki i artykuły reklamowe w 2020r.

Terminy przesłania do DZP wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na    meble

Terminy przesłania do DZP wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na    druki

Terminy przesłania do DZP wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na    artykuły reklamowe

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

15.04.2020

17.04.2020

20.04.2020

08.06.2020

10.06.2020

12.06.2020

16.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

30.10.2020

30.10.2020

30.10.2020

UWAGA!!! Specyfikacje określające przedmiot zamówienia winny być składane zarówno w formie pisemnej jak również elektronicznej na adres: mtaranek@adm.pcz.czest.pl.

Proszę o zawarcie opisu w temacie wiadomości e-mail: „specyfikacja do wniosku – (osoba koordynująca udzielenie zamówienia ze strony jednostki zamawiającej)”