Szczegóły ogłoszenia ZP/D-21/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-21/20

"Dostawa artykułów reklamowych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 46,8 2020.11.24 134

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 135,5 2020.11.24 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 114,8 2020.11.24 20
Opis przedmiotu zamówienia docx 300,8 2020.11.24 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 112,9 2020.11.24 23
Projekt umowy docx 116,3 2020.11.24 28
Wzór formularza oferty docx 117,6 2020.11.24 24
Wzór protokołu odbioru docx 110,6 2020.11.24 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 111,7 2020.12.03 17

Pobierz wszystkie dokumenty