Szczegóły ogłoszenia ZP/D-68/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-68/A/20

"Dostawa dydaktycznego stanowiska do analizy EOBD pojazdów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,4 2020.11.13 151

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,5 2020.11.13 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.11.13 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2020.11.13 22
Projekt umowy doc 72,0 2020.11.13 23
Protokól odbioru doc 40,0 2020.11.13 21
Wzór oferty na dostawy doc 53,5 2020.11.13 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.11.24 23

Pobierz wszystkie dokumenty