Szczegóły ogłoszenia ZP/U-18/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-18/20

"Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,1 2020.11.10 154

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 54,3 2020.11.10 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2020.11.10 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2020.11.10 48
Projekt umowy doc 67,0 2020.11.10 49
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 35,0 2020.11.10 51
Wzór formularza oferty doc 64,5 2020.11.10 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2020.11.19 37

Pobierz wszystkie dokumenty