Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-10/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-10/20

"Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 19B w Częstochowie"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,7 2020.10.27 387

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 540220015 docx 11,9 2020.11.05 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 63,5 2020.10.27 172

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.10.27 99
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.10.27 88
projekt_budowlany i STWiOR zip 69288,3 2020.10.27 151
projekt_elektryczny i STWiOR zip 11990,2 2020.10.27 110
PRZEDMIARY zip 5722,4 2020.10.27 139
przedm_budowlany.PRD ATH 149,9 2020.11.05 89
przedm_elktryk ath 171,0 2020.11.05 90
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2020.10.27 118
Wzór oferty na roboty budowlane docx 21,2 2020.10.27 96
Wzór umowy na roboty budowlane doc 137,0 2020.10.27 104

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 23,7 2020.11.05 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2020.11.19 185

Pobierz wszystkie dokumenty