Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-04/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-04/20

"Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego do pomieszczenia Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,1 2020.06.18 165

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 62,1 2020.06.18 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.06.18 46
OPZ pdf 1696,9 2020.06.18 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.06.18 47
przedmiar klimatyzator pdf 259,7 2020.06.18 56
stwior pdf 99,7 2020.06.18 50
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2020.06.18 52
Wzór umowy na roboty budowlane doc 137,0 2020.06.18 53

Pobierz wszystkie dokumenty