Szczegóły ogłoszenia ZP/D-09/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-09/20

"Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 162,3 2020.06.09 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 52,2 2020.06.09 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.06.09 40
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 1 docx 230,5 2020.06.09 96
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 2 docx 14,4 2020.06.09 87
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 3 doc 667,5 2020.06.09 83
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 4 doc 35,5 2020.06.09 75
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 5 docx 45,8 2020.06.09 75
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 6 doc 220,5 2020.06.09 78
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,7 2020.06.09 42
Projekt umowy doc 55,5 2020.06.09 37
Wzór formularza oferty doc 82,0 2020.06.09 42
Wzór protokołu odbioru doc 28,0 2020.06.09 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2020.06.23 35

Pobierz wszystkie dokumenty