Szczegóły ogłoszenia ZP/US-10/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-10/20

"Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne docx 141,7 2020.06.04 300

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 111,9 2020.06.04 55
Projekt umowy docx 126,6 2020.06.04 60
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1 docx 108,8 2020.06.04 80
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2 docx 109,9 2020.06.04 68
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3 docx 108,7 2020.06.04 67
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 4 docx 107,9 2020.06.04 65
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 5 docx 108,8 2020.06.04 70
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 6 docx 109,6 2020.06.04 68
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 7 docx 112,3 2020.06.04 66
Wykaz usług docx 114,4 2020.06.04 56
Wykaz osób - dla zad. 1-6 docx 114,4 2020.06.04 59
Wykaz osób - dla zad. nr 7 docx 114,7 2020.06.04 59
Wzór formularza oferty docx 119,8 2020.06.04 54
Wzór Protokołu odbioru usługi docx 109,8 2020.06.04 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 113,3 2020.06.18 50
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 110,3 2020.06.15 43

Pobierz wszystkie dokumenty