Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-11/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-11/20

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 124,0 2020.05.25 289

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 66,7 2020.06.09 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 55,0 2020.05.25 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.05.25 68
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2020.05.25 71
protokół odbioru docx 18,0 2020.05.25 81
Szczegółowy opis zamówienia docx 28,2 2020.05.25 120
Wzór oferty na dostawy doc 27,0 2020.05.25 84
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 28,6 2020.05.25 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ, przedłużenie terminu składaia ofert doc 21,5 2020.06.09 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.07.02 30

Pobierz wszystkie dokumenty