Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-11/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-11/20

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 124,0 2020.05.25 441

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 66,7 2020.06.09 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 55,0 2020.05.25 193

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.05.25 218
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2020.05.25 210
protokół odbioru docx 18,0 2020.05.25 229
Szczegółowy opis zamówienia docx 28,2 2020.05.25 280
Wzór oferty na dostawy doc 27,0 2020.05.25 226
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 28,6 2020.05.25 216

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ, przedłużenie terminu składaia ofert doc 21,5 2020.06.09 219

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.07.02 184

Pobierz wszystkie dokumenty