Aktualne zamówienia


Roboty (4)

Dostawy (11)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2019.07.18
2019-08-01 godz. 09:30
Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-19/A/19

2019.07.17
2019-07-30 godz. 11:30
Dostawa smyczy z nadrukiem informacyjnym dla uczestników projektu "Ciekawi świata - nowe możliwości" ZP/D-24/19

2019.07.17
2019-07-30 godz. 11:30
Dostawa systemu do pomiaru promieniowania UV-C w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-18/A/19

2019.07.04
2019-07-23 godz. 11:30
Dostawa miernika sadzy w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym ZP/ZN-06/19

2019.07.10
2019-07-23 godz. 11:30
Dostawa samochodowej kamery termowizyjnej do widzenia nocnego (night vision) wraz z elektronicznym modułem sterującym i okablowaniem w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-16/A/19

2019.07.09
2019-07-23 godz. 11:30
Dostawa czterech stanowisk laboratoryjnych o właściwościach antyelektrostatycznych (ESD) z akcesoriami w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-15/A/19

2019.07.04
2019-07-18 godz. 09:30
Dostawa wyposażenia studia nagrań w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-14/A/19

2019.06.28
2019-07-11 godz. 09:30
Dostawa laboratorium inteligentnych robotów mobilnych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-11/A/19

2019.07.02
2019-07-11 godz. 09:30
Dostawa projektora multimedialnego w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-12/A/19

2019.06.27
2019-07-09 godz. 11:30
Unowocześnienie istniejącego systemu audiowizualnego przez dostawę projektora laserowego z osprzętem toru wizyjnego zintegrowanym do istniejącego systemu sterowania wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem w sali WZ1 w budynku AULI Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz 2 szt. mikrofonu ręcznego i 2 szt. kompatybilnego mikrofonu przypinanego. ZP/D-09/A/19

2019.05.31
2019-07-09 godz. 11:00
Dostawa notebooków (4 szt.) dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-21/19

Usługi (2)