Aktualne zamówienia


Roboty (1)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2020.06.18
2020-07-07 godz. 10:00
Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego do pomieszczenia Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-04/20

Dostawy (10)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2020.06.30
2020-07-16 godz. 10:30
Dostawa artykułów reklamowych projektu NAWA dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-11/20

2020.06.30
2020-07-14 godz. 10:30
Dostawa pomiarowej kamery termowizyjnej i 2 obserwacyjnych kamer termowizyjnych do laboratorium badań nieniszczących w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-25/A/20

2020.06.25
2020-07-07 godz. 10:30
Dostawa kuli całkującej do pomiarów strumienia świetlnego oraz mocy promieniowania w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-24/A/20

2020.06.24
2020-07-07 godz. 10:30
Dostawa kamery 360 dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-21/A/20

2020.06.23
2020-07-07 godz. 10:30
Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-10/20

2020.05.25
2020-07-02 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-11/20

2020.06.09
2020-06-23 godz. 10:00
Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-09/20

2020.06.04
2020-06-16 godz. 10:00
Dostawa przenośnego systemu do pomiaru respiracji gleby na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/A/20

2020.05.28
2020-06-09 godz. 10:30
Dostawa systemu pomiaru pola magnetycznego z kamerą 3D w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-20/A/20

2020.05.12
2020-05-26 godz. 10:30
Dostawa trzech projektorów do sal wykładowych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-18/A/20

Usługi (2)