Aktualne zamówienia


Roboty (1)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2019.10.01
2019-10-17 godz. 09:30
Instalacja fotowoltaiczna na dachu Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-19/19

Dostawy (13)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2019.10.11
2019-11-14 godz. 09:30
Sukcesywna dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-35/19

2019.10.07
2019-11-07 godz. 09:30
Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-33/19

2019.10.02
2019-11-05 godz. 11:30
Dostawa urządzeń mobilnych współpracujących z IoT dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ZP/DK-37/19

2019.10.09
2019-10-22 godz. 11:30
Dostawa drukarek 3 D dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-40/A/19

2019.10.11
2019-10-22 godz. 11:30
Dostawa prasy do inkludowania próbek metalograficznych dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-39/A/19

2019.10.09
2019-10-22 godz. 11:30
Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/19

2019.10.08
2019-10-17 godz. 09:30
Dostawa urządzeń mechaniki płynów dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-41/A/19

2019.10.09
2019-10-17 godz. 09:30
Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-33/19

2019.10.03
2019-10-15 godz. 11:30
Dostawa drukarki 3 D dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-37/A/19

2019.09.25
2019-10-08 godz. 11:30
Dostawa pełnoklatkowej lustrzanki cyfrowej wraz z osprzętem dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-35/A/19

2019.09.26
2019-10-08 godz. 11:30
Dostawa zestawu przyrządów pomiarowych do badania ciał stałych: spektrofotometr UV-VIS-NIR-IR oraz spektrofluorymetr ze sterowaniem i platformą programową obsługującą oba urządzenia i przystawki dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-36/A/19

2019.09.26
2019-10-08 godz. 11:30
Dostawa stanowiska dydaktycznego z lekkim robotem przemysłowym wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-34/A/19

2019.08.07
2019-09-24 godz. 11:30
Dostawa komputera PC, urządzeń mobilnych oraz drobnych części elektronicznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ZP/DK-29/19

Usługi (5)