Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs „Rzeczy są dla ludzi”, który zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych
i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez:

  • jednostki naukowe;
  • przedsiębiorstwa;
  • konsorcja składające się z ww. podmiotów (maksymalnie 4).

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Alokacja przeznaczona na realizację projektów wyłonionych w konkursie wynosi 40 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest od 8 czerwca do 25 września 2020 roku (do godziny 16:00).

Link do konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/rzeczysadlaludzi/

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 06.07.2020

Ogłoszenie

Konkurs Profesura Gościnna

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nowy program - Profesura Gościnna NAWA. Program oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych z środków Narodowego Centrum Nauki.

Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy.

Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.

Program przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych latach.

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

więcej informacji na stronie:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa

Autor: WebAdmin, 04.06.2020

Ogłoszenie

Konkurs: Projekty aplikacyjne – ogłoszenie konkursu nr 1/4.1.4/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w kolejnym konkursie pn. „Projekty aplikacyjne” (Poddziałanie 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach Polski poza woj. mazowieckim. Na konkurs przeznaczone zostało 100 mln PLN.

Wnioski można składać od 1 do 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-4-2020/

Autor: WebAdmin, 03.06.2020

Ogłoszenie

Program STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs i zaprasza do składania wniosków w ramach Programu STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

W ramach Programu Wnioskodawcy będą mogli uzyskać finansowanie na działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, wypłatę stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree, wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w  wymiarze od 1 do 10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej, rozwijanie współpracy międzynarodowej szkół doktorskich oraz merytoryczne zarządzanie Projektem.

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie:

  • doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych,
  • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry,
  • wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich,
  • pozyskania doktorantów oraz promotorów z zagranicy,
  • wypłaty stypendiów doktorantom realizującym projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree,
  • realizacji projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kierunek-umiedzynarodowienie-szkol-doktorskich-nabor-do-programu-ster-otwarty

Autor: WebAdmin, 02.06.2020

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, w związku z pandemią koronawirusa informujemy, że od dnia 18 marca do odwołania pracownicy Centrum Zarządzania Projektami pracują w trybie pracy zdalnej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo w godzinach 8-14, a na wszelkie zapytania staramy się odpowiadać najszybciej jak to możliwe. O wszystkich zmianach będziemy informowali na bieżąco. Życzymy Państwu dużo zdrowia!

Autor: WebAdmin, 09.04.2020

Strony