Aktualne zamówienia


Roboty (3)

Dostawy (10)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2019.09.19
2019-10-01 godz. 11:30
Dostawa drukarek 3 D dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-33/A/19

2019.09.17
2019-10-01 godz. 11:30
Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-31/A/19

2019.09.17
2019-09-26 godz. 09:30
Dostawa materiałów promocyjno-reklamowych dla Wydziału Zarządzania w ramach projektu "TecHnology and EntrepreneUrship Education – Bridging the Gap for Smart Product Development - Tech Hub 4.0" ZP/D-28/19

2019.09.17
2019-09-26 godz. 09:30
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, specjalistycznych odczynników chemicznych oraz odczynników chemicznych do AAS dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/A/19

2019.08.07
2019-09-24 godz. 11:30
Dostawa komputera PC, urządzeń mobilnych oraz drobnych części elektronicznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ZP/DK-29/19

2019.09.12
2019-09-24 godz. 11:30
Dostawa tokarki CNC sterowanej w 4 osiach (X+Z+C+Y) dla Instytutu Technologii Mechanicznych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-32/A/19

2019.09.11
2019-09-19 godz. 09:30
Dostawa lasera dwuimpulsowego wraz z układem zasilania i chłodzenia dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-26/A/19

2019.09.05
2019-09-17 godz. 12:00
Dostawa niwelatora rotacyjnego i tachimetru elektronicznego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-28/A/19

2019.09.04
2019-09-17 godz. 11:30
Dostawa stanowiska dydaktycznego z lekkim robotem przemysłowym wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-27/A/19

2019.08.28
2019-09-10 godz. 11:00
Dostawa urządzeń sieciowych dla Miejskiej Sieci Komuterowej CzestMAN Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-32/19

Usługi (4)