Aktualne zamówienia


Roboty (4)

Dostawy (11)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2018.10.16
2018-10-25 godz. 09:30
Dostawa serwerów obliczeniowych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ZP/DK-19/18

2018.10.09
2018-10-23 godz. 11:30
Dostawa wysokotemperaturowego analizatora węgla: organicznego, całkowitego, nieorganicznego w próbkach ciekłych oraz oznaczania azotu ZP/ZN-10/18

2018.10.11
2018-10-23 godz. 11:30
Dostawa pieca laboratoryjnego ZP/ZN-12/18

2018.10.16
2018-10-23 godz. 11:30
Dostawa systemu do SPE 12-stanowiskowy z wyposażeniem ZP/ZN-14/18

2018.10.11
2018-10-18 godz. 09:00
Dostawa reaktora laboratoryjnego UV ZP/ZN-11/18

2018.10.11
2018-10-18 godz. 09:00
Dostawa laboratoryjnego pieca muflowego ZP/ZN-13/18

2018.09.27
2018-10-17 godz. 09:00
Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej stołowej z napędem z ruchem elektromechanicznym za pomocą precyzyjnych śrub kulowych w klasie ISO 1 dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/A/18

2018.10.02
2018-10-16 godz. 11:30
Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-26/18

2018.09.26
2018-10-09 godz. 11:30
Dostawa i uruchomienie pieca komorowego w podczerwieni zasilanego elektrycznie i ekstensometru do badań wysokotemperaturowych dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej ZP/D-24/A/18

2018.08.28
2018-10-04 godz. 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-12/18

2018.09.18
2018-10-02 godz. 11:30
Dostawa lasera femtosekundowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-22/A/18

Usługi (3)