Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie, przez pracownika firmy działającej w sektorze Automatyki przemysłowej, wykładów branżowych dla studentów/studentek Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Zadaniem przedstawiciela firmy/eksperta będzie przygotowanie i przeprowadzenie edycji wykładów z zakresu Automatyki przemysłowej. Edycja składa się z trzech 4-godzinnych wykładów (3 dni x 4 godziny x 45 min). Wykłady realizowane będą w trzech następujących po sobie tygodniach.

Autor: WebAdmin, 07.12.2020

Ogłoszenie

W ramach ogólnouczelnianego projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na dwa szkolenia zaplanowane w grudniu  2020 r.:

  1. Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian wymogi formalne i aspekty praktyczne w terminie 10-11.12.2020 r.
  2. Studia doktoranckie / Szkoła doktorska i fundusz pomocy materialnej studentów i doktorantów w terminie 16-17.12.2020 r.

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy administracyjni Uczelni.

Szczegółowy program szkoleń dostępny jest na stronie projektu ZPRPCz

Szkolenie obejmuje 2 dni po 8 godzin szkoleniowych, zajęcia będą prowadzone zdalnie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów u Pani Agaty Fulko w Centrum

Zarządzania Projektami na adres: agata.fulko@pcz.pl.

Każdy plik powinien być nazwany odpowiednim numerem załącznika, lub jeśli dokumenty przesyłane są w jednym pliku ułożone w kolejności od 1 do 5.

Wysyłając zgłoszenie w tytule maila proszę wpisywać tytuł szkolenia.

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 04.12.2020 r. do 08.12.2020 r.

 
Autor: WebAdmin, 03.12.2020

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA SZKOLENIE

pn. „Metody aktywne w pracy wykładowcy akademickiego”

Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy dydaktyczni Uczelni.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie projektu ZPR PCz:

kliknij tutaj ------> Metody aktywne

Szkolenie obejmuje 8 godzin szkoleniowych, zajęcia będą prowadzone zdalnie i odbędą się w dniach:

17.12.2020  - 4 godziny zajęć w godzinach 9:00 – 13:00

22.12.2020 – 4 godziny zajęć w godzinach 9:00 – 13:00

Warunkiem udziału w szkoleniu jest prowadzenie zajęć ze studentami i wykorzystanie nabytych kompetencji po zakończeniu wsparcia poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych przez co najmniej jeden semestr.

W ramach projektu przewidziano tylko 1 edycję kursu dla 10-osobowej grupy.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów u koordynatora ds. podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry PCz projektu ZPRPCz, Pani Agaty Fulko w Centrum Zarządzania Projektami na adres: agata.fulko@pcz.pl.

Każdy plik powinien być nazwany odpowiednim numerem załącznika, lub jeśli dokumenty przesyłane są w jednym pliku ułożone w kolejności od 1 do 5.

UWAGA! Załącznik nr 5 musi podpisać Dziekan Wydziału.

Wysyłając zgłoszenie w tytule maila proszę wpisywać tytuł szkolenia.

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 03.12.2020 r. do 08.12.2020 r. do godz. 12.00

Autor: WebAdmin, 02.12.2020

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 01.12.2020

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 01.12.2020

Strony