Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie, przez pracownika firmy działającej w sektorze Informatyki, wykładów branżowych dla studentów/ek Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
Zadaniem przedstawiciela firmy/eksperta będzie przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu Informatyki. Cykl składa się z trzech 4-godzinnych wykładów (3 dni x 4 godziny x 45 min). Wykłady realizowane będą w trzech następujących po sobie tygodniach.

Autor: WebAdmin, 18.09.2020

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 17.09.2020

Ogłoszenie

Informujemy, że zawieszony kurs języka angielskiego dla pracowników administracyjnych realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Częstochowskiej zostaje ponownie uruchomiony od poniedziałku, 14 września br. 
Zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej w salach Studium Języków Obcych PCz z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Aktualny harmonogram zajęć dostępny jest na stronie Projektu.

Autor: WebAdmin, 08.09.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA WRZESIEŃ 2020

Autor: WebAdmin, 08.09.2020

Rekrutacja na staż przedłużona

Autor: WebAdmin, 06.08.2020

Strony