Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Harmonogram wsparcia - Marzec 2020

Autor: WebAdmin, 26.02.2020

KURS inspektora OCHRONY Przeciwpożarowej

 

Serdecznie zapraszamy studentów/-ki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów studiów stacjonarnych V-VII semestru I stopnia oraz I-III semestru II stopnia kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, do udziału w kursie na Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, realizowanego w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Celem kursu jest przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz przygotowanie ich do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Program zajęć  będzie obejmować:

  • organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
  • podstawowe zasady zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
  • zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
  • ustalanie przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Pozytywne zakończenie szkolenia potwierdzone zostanie wydaniem uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej ważnych 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

Szkolenie Uprawnienia inspektora ochrony ppoż. odbędzie się w formie dwóch pięciodniowych zjazdów, na których realizowane będą zajęcia teoretyczne (66 godzin) i praktyczne (11 godzin). 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2020 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych u koordynatora wydziałowego projektu ZPRPCz dr inż. Joanny Michalik - ul. Armii Krajowej 19, pok. 309.

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 24.02.2019 do 27.02.2019 r. w godz. 10:00-12:15.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu i inne dokumenty można pobrać TUTAJ

Autor: WebAdmin, 18.02.2020

Harmonogram wsparcia - luty 2020 (aktualizacja)

Autor: WebAdmin, 14.02.2020

Badanie predyspozycji zawodowych

Autor: WebAdmin, 05.02.2020

Logistyka - studia stacjonarne II stopnia

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej (ZPRPCz, POWR.03.05.00-00-Z008/18-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zmodyfikowano kierunek Logistyka, studia stacjonarne II stopnia.

W ramach zajęć studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez najlepszych specjalistów w zakresie logistyki, zarówno z naszej Uczelni jak i z wiodących ośrodków branży w Polsce.

Ponadto, każdy student będący równocześnie uczestnikiem w/w projektu, będzie miał możliwość skorzystania z różnego rodzaju dodatkowych korzyści takich jak bezpłatny udział w szkoleniach prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych oraz wizytach studyjnych, a także dofinansowanych, wysokiej jakości programach stażowych u partnerów zewnętrznych.

 

Autor: WebAdmin, 05.02.2020

Strony