ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

W związku z realizacją przez Politechnikę Częstochowską projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” zapraszamy do składania oferty na udział
w pracach zespołu ds. modyfikacji programu kształcenia na udoskonalonym kierunku Inżynieria Materiałowa realizowanym na Wydziale Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów PCz. Do głównych zadań eksperta należeć będzie udział w pracach w/w zespołu, w tym w szczególności merytoryczna ocena treści programowych, które powinny być uwzględnione w programie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa:

- w zakresie Materiały Metaliczne i Ceramiczne dla przedmiotów:

 • Inżynieria Powierzchni
 • Metaloznawstwo stopów żelaza
 • Metody Badania Materiałów
 • Degradacja Materiałów
 • Konstrukcyjne Materiały Ceramiczne
 • Obróbka Cieplno-Chemiczna

- w zakresie Materiały Polimerowe i Kompozyty dla przedmiotów

 • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
 • Dobór i Inżynieria Materiałów

Szczegółowe wymagania:

 1. Doświadczenie – minimum 5 lat pracy w zakładzie przemysłowym na stanowisku/ach związanych tematyczne z przedmiotami konsultacji – warunek będzie weryfikowany oświadczeniem – zał. 1.
 2. Warunki zatrudnienia – umowa cywilno-prawna (zlecenie).
 3. Wymiar pracy – 1,5 godziny na 1 przedmiot; max. 12 godzin.
 4. Zakłada się możliwość pracy zdalnej.
 5. Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.
 6. Termin realizacji do 20.11.2019.
 7. Kryteria wyboru: cena za godzinę 70%, doświadczenie 30% (za doświadczenie 5 letnie - 0 pkt,  za każdy kolejny rok 10 pkt aż do 15 lat. Powyżej 15 lat 100 pkt).
 8. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zpr@pcz.pl
 9. Termin składania ofert do 04.11.2019.

FORMULARZ OFERTY – załącznik 1 - do pobrania

Autor: WebAdmin, 28.10.2019