Ogłoszenia

Program Girls go start-up! Academy

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Ruszył nabór do drugiej edycji programu mentoringowo-szkoleniowego Girls go start-up! Academy, który ma za zadanie wspierać przedsiębiorczość młodych Polek i dać im szansę na zrealizowanie własnych projektów technologicznych oraz założenie start-upu.

Do programu aplikować mogą maturzystki, studentki, doktorantki i absolwentki kierunków technicznych i ścisłych, a także kierunków medycznych i pokrewnych oraz wszystkie kobiety, które mają pomysł na projekt technologiczny i chciałyby go zrealizować. Uczestniczki programu dostaną wsparcie od mentorek w postaci wiedzy i kontaktów niezbędnych dla stworzenia i poprowadzenia własnego start-upu w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Praca nad projektem będzie trwała 12-miesiecy. Przez ten czas uczestniczki programu wezmą udział w cyklu szkoleń i będą korzystać z przewodnictwa wybitnych Mentorek - kobiet działających w obszarze nowych technologii, nauk ścisłych, ekspertek z dziedziny start-upów. W efekcie rocznego programu powstaną seed-upy (zaawansowane pomysły na własną działalność) oraz start-upy (zalążki firm). Najlepsze projekty wyłonione w drodze konkursu "Shesnnovation" zostaną zaprezentowane partnerom i inwestorom podczas prestiżowego międzynarodowego wydarzenia "Women in TECH Summit" w listopadzie 2018 r.

Aplikacje można składać do 24 listopada TUTAJ. Inauguracja programu połączona z pierwszym szkoleniem i warsztatami odbędzie się w dniach 7-8 grudnia br. w Warszawie.

Autor: BKiM, 22.11.2017

Godziny rektorskie

W związku z ogłoszeniem przez Studencką Komisję Wyborczą wyborów do organów kolegialnych wybranych wydziałów Politechniki Częstochowskiej, 

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • dnia 21 listopada 2017 r.  w godzinach od 11.00 do 13.00  dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału).
Autor: BKiM, 17.11.2017

Godziny rektorskie

Z uwagi na wybory uzupełniające na stanowisko Prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz przedstawicieli do Rady Wydziału w grupie profesorów i doktorów habilitowanych,
w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 15.00, 
Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie dla studentów tego wydziału.

Autor: BKiM, 17.11.2017

Wampiriada

Wampiriada plakat_11_2017

Autor: BKiM, 17.11.2017

Godziny rektorskie

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Budownictwa z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Budownictwa, w dniu 30.11.2017 r. w godzinach od 11.00 do 12.00, 
Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie.

Autor: BKiM, 14.11.2017

Strony