Ogłoszenia

Warsztaty Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich

Warsztaty 
Akademickich Mistrzostw Polski
Debat Oksfordzkich

22 marca 2019 r.

godz. 10.00-14.00, sala 404 WZ

Wydział Zarządzania
Politechniki Częstochowskie
j

Prowadzenie:

Łukasz Słoniowski

założyciel najstarszego w Polsce konkursu debat oksfordzkich  „Szkoła Debaty”

wieloletni mówca i trener

Organizatorem warsztatów na Uczelni jest SKN FaMa Business Leaders Club, działające na Wydziale Zarządzania.

Warsztaty mają na celu zapoznanie studentów z ideą i sposobem prowadzenia polemiki w formie debaty oksfordzkiej oraz rozwijanie ich kompetencji prowadzenia dyskusji, dialogu i konstruktywnego spierania się.

            Warsztaty przeprowadzone zostaną w ramach III edycji Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich (AMPDO) i są realizowane przy wsparciu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. III AMPDO to całoroczny, ogólnopolski i akademicki projekt naukowo-edukacyjny prowadzony przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma na celu rozwijanie oraz upowszechnianie dorobku naukowego polskich uczonych, uczelni wyższych i środowisk debatanckich w zakresie wystąpień publicznych, retoryki, komunikacji, erystyki, a także formatów debaty publicznej. Projekt kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie debaty oksfordzkiej jako innowacyjnego, wielowymiarowego narzędzia dydaktycznego.

W warsztacie uczestniczyć będzie 16 studentów Politechniki Częstochowskiej.

Debata Oksfordzka - ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 21.03.2019

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • Wydział Infrastruktury i Środowiska - 21.03.2019 r. w godzinach 8:30 - 10:00 - w związku z wyborami na Przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.
Autor: BKiM, 19.03.2019

Studenciak PCz

Autor: BKiM, 12.03.2019

Godziny rektorskie

  • Rektor Politechniki Częstochowskiej, na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami na przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Elektrycznego, ogłasza w dniu 04.03.2019 r. od godziny 9:00 do 11:00 godziny rektorskie na Wydziale Elektrycznym.
  • Rektor Politechniki Częstochowskiej   na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami na Przewodniczącego WRSS Wydziału Infrastruktury i Środowiska, przedstawiciela studentów Wydziału Infrastruktury i Środowiska do Senatu Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, ogłasza w dniu 04.03.2019 r. od godziny 10:00 do 12:00 godziny rektorskie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska.
  • Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami na Przewodniczącego WRSS Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz przedstawiciela studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów do Senatu Politechniki Częstochowskiej, ogłasza w dniu 05.03.2019 r. w godzinach 08:00-10:00 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów godziny rektorskie.                       
  • Rektor Politechniki na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami na przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, ogłasza w dniu 05.03.2019 r. w godzinach 10:00-12:00 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki godziny rektorskie.
Autor: BKiM, 28.02.2019

Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy

CZUM 2019

Autor: BKiM, 04.02.2019

Strony