Ogłoszenia

Szkolenie z zakresu Praw i obowiązków Studenta

Plakat szkolenie

Autor: BKiM, 13.12.2016

Ogłoszenie

Autor: BKiM, 12.12.2016

Godziny rektorskie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza, że w dniu 13 grudnia 2016 roku w godz. od 11.00 do 12.00 z uwagi na wybór Przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału oraz Zastępcy Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów będą obowiązywać godziny rektorskie na wydziale.

Autor: WebAdmin, 09.12.2016

Godziny rektorskie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza, że w dniu 12 grudnia 2016 roku w godz. od 11.00 do 12.00 z uwagi na wybór Przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału oraz Zastępcy Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki będą obowiązywać godziny rektorskie na wydziale.

Autor: WebAdmin, 09.12.2016

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza, że w dniu 12 grudnia 2016 roku w godz. od 15.00 do 17.00 z uwagi na wybór Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej będą obowiązywać godziny rektorskie.

Autor: WebAdmin, 09.12.2016

Strony