Ogłoszenia

Godziny rektorskie

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Budownictwa z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Budownictwa, w dniu 30.11.2017 r. w godzinach od 11.00 do 12.00, 
Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie.

Autor: BKiM, 14.11.2017

Godziny rektorskie

W związku z ogłoszeniem przez Studencką Komisję Wyborczą wyborów do organów Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawicieli studentów do organów kolegialnych wybranych wydziałów Politechniki Częstochowskiej,
Rektor Politechiki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • dnia 15.11.2017 r.  w godzinach 11.00 - 13.00  dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIPiTM oraz wybór przedstawiciela studentów do Senatu Politechniki Częstochowskiej),
  • dnia 15.11.2017 r.  w godzinach 13.00 - 15.00 dla studentów Wydziału Zarządzania (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Zarządzania),
  • dnia 16.11.2017 r.  w godzinach 11.00 - 13.00 dla studentów Wydziału budownictwa (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Budownictwa).
Autor: BKiM, 14.11.2017

Erasmus+

Erasmus+

Autor: BKiM, 17.10.2017

IX Konferencja Modelowania Matematycznego w Fizyce i Technice

Autor: WebAdmin, 30.06.2017

ESN PCz Jura Trip

Jura Trip 2017

W dniach 9-10 czerwca 2017 r. odbył się rajd ESN PCz Jura Trip dla uczestników programu ERASMUS+.  

Na trasie Janów – Złoty Potok – Sygontka – Olsztyn studenci z Erasmus Student Network PCz przygotowali rozgrywki sportowe (quidditch) i wieczorne ognisko.

Po raz kolejny motto organizacji „Students helping Students” stało się hasłem przewodnim mile i pożytecznie spędzonego czasu.

Link do relacji na stronie Radia Jura: https://www.radiojura.pl/jest-kolejna-szansa-na-studenckie-wymiany.html

 

Jura Trip 2017

Jura Trip 2017

Jura Trip 2017

Jura Trip 2017

Jura Trip 2017

Jura Trip 2017

Jura Trip 2017

Jura Trip 2017

Jura Trip 2017

Jura Trip 2017

Autor: BKiM, 14.06.2017

Strony