Ogłoszenia

Godziny rektorskie

W związku z ogłoszeniem przez Studencką Komisję Wyborczą wyborów do organów kolegialnych wybranych wydziałów Politechniki Częstochowskiej, 

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • dnia 21 listopada 2017 r.  w godzinach od 11.00 do 13.00  dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału).
Autor: BKiM, 17.11.2017

Godziny rektorskie

Z uwagi na wybory uzupełniające na stanowisko Prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz przedstawicieli do Rady Wydziału w grupie profesorów i doktorów habilitowanych,
w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 15.00, 
Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie dla studentów tego wydziału.

Autor: BKiM, 17.11.2017

Wampiriada

Wampiriada plakat_11_2017

Autor: BKiM, 17.11.2017

Godziny rektorskie

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Budownictwa z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Budownictwa, w dniu 30.11.2017 r. w godzinach od 11.00 do 12.00, 
Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie.

Autor: BKiM, 14.11.2017

Godziny rektorskie

W związku z ogłoszeniem przez Studencką Komisję Wyborczą wyborów do organów Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawicieli studentów do organów kolegialnych wybranych wydziałów Politechniki Częstochowskiej,
Rektor Politechiki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • dnia 15.11.2017 r.  w godzinach 11.00 - 13.00  dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIPiTM oraz wybór przedstawiciela studentów do Senatu Politechniki Częstochowskiej),
  • dnia 15.11.2017 r.  w godzinach 13.00 - 15.00 dla studentów Wydziału Zarządzania (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Zarządzania),
  • dnia 16.11.2017 r.  w godzinach 11.00 - 13.00 dla studentów Wydziału budownictwa (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Budownictwa).
Autor: BKiM, 14.11.2017

Strony