Kursy

Drodzy Maturzyści!

Wznawiamy kursy przygotowawcze do matury z chemii, fizyki i matematyki.
Nie możemy spotkać się osobiście, więc zapraszamy na platformę e-learningową Politechniki Częstochowskiej: www.e-learning.pcz.pl (kategoria: Kursy przygotowawcze do matury).
Począwszy od 30 marca, przez pięć kolejnych tygodni, w poniedziałki i czwartki, będziemy umieszczać tam materiały do zajęć a w wyznaczonych dniach będziemy Wam pomagać na forach dyskusyjnych.

Zapraszamy uczniów klas maturalnych do uczestnictwa w bezpłatnych kursach przygotowujących do matury z biologii, chemii, fizyki (poziom rozszerzony) oraz z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony).
Kursy obejmują 45 godzin dydaktycznych (15 spotkań 3-godzinnych). Kursy przewidziane są w małych grupach (max do 25 osób) i będą odbywały się w Politechnice Częstochowskiej. 
Uczestnik/czka może wziąć udział w więcej niż jednym kursie, ale tylko w jednym z danego przedmiotu. Wymagana rejestracja na każdy kurs osobno.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
- rejestracja - po otrzymaniu maila rejestracyjnego, konieczne jest potwierdzenie zapisu na kurs
- wypełnienie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych: uczestnik/czka niepełnoletni/a, uczestnik/czka pełnoletni/a 
- klauzula informacyjna : uczestnik/czka niepełnoletni/a, uczestnik/czka pełnoletni/a
- zgoda na przetwarzanie wizerunku: uczestnik/czka niepełnoletni/a, uczestnik/czka pełnoletni/a

Konsekwencją (nieusprawiedliwionej) nieobecności na 2 kolejnych zajęciach będzie usunięcie z listy uczestników kursu i zwolnienie miejsca dla kandydata z listy rezerwowej. 

Ww. dokumenty należy dostarczyć na pierwszych zajęciach. Godziny i sale, gdzie będą odbywać się kursy zostaną podane w terminie późniejszym. 

Harmonogram zajęć.

Sale i podział na grupy

Mapa Kampusu

Decyduje kolejność zgłoszeń! Rejestracja na kursy z biologii, chemii i matematyki do 18 października do godziny 12.00. Zostały jeszcze wolne miejsca na kurs przygotowujący do matury z fizyki.

Kontakt: studenciak@pcz.pl

tel. +48 501 050 282