Zgłaszanie naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych

W przypadku zauważenia sytuacji będącej naruszeniem zasad ochrony danych osobowych, koniecznie:

 • zaprzestań przetwarzania danych,
 • niezwłoczne powiadom bezpośredniego przełożonego oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Decyzję o postępowaniu podejmuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO), na mocy upoważnienia udzielonego przez Administratora Danych Osobowych (ADO).

Naruszenie dotyczące ochrony danych osobowych, to w szczególności każdy fakt nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, uszkodzenia jakiegokolwiek elementu sytemu informatycznego, czy zbioru danych, a w szczególności:

 • przetwarzanie danych osobowych bez upoważnienia,
 • nieuprawnione tworzenie zbiorów danych osobowych,
 • nieautoryzowany dostęp do danych, ich modyfikacje, kopiowanie, czy usunięcie.


Naruszenia należy zgłaszać na adres:
 

iodo@pcz.pl
 
lub
 
+48 343 250 471

Zgłoszenie powinno zawierać:
 • datę wystąpienia naruszenia zasad ochrony danych osobowych,
 • imię i nazwisko zgłaszającego naruszenie,
 • nazwę jednostki organizacyjnej,
 • opis zaistniałego naruszenia ochrony danych osobowych (w raz z miejscem, w którym do tego naruszenia doszło).

Wskazane jest określenie również przyczyn zaistniałego incydentu, skutków oraz podjęte działania wobec zaistniałej sytuacji.

Zgłoś naruszenie (incydent) dotyczące zasad ochrony danych osobowych