Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 330/2020 z dnia 30.04.2020

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 330/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację
Treść zarządzenia 2.2 MB  Pobierz
Załącznik nr 1 - Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej 15.15 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej 12.74 KB  Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o umiejętności posługiwania się systemem e-learningowym Politechniki Częstochowskiej oraz o zgodności infrastruktury audio i wideo oraz oprogramowania 12.64 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz) data wytworzenia: 30.04.2020
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 04.05.2020