Ogłoszenia

Naukowcy drukują przyłbice ochronne dla szpitali!

W laboratoriach druku 3D Politechniki Częstochowskiej powstają przyłbice ochronne dla ratowników i medyków. Pracownicy Politechniki Częstochowskiej od kilku dni pracuję nad drukiem przyłbic ochronnych dla szpitali. Codziennie powstaje w laboratoriach kilka osłon twarzy. Mogą one służyć jako bariera w kontakcie z koronawirusem. Przyłbice mogą używać lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy. Pierwsza partia zostanie przekazana w najbliższych dniach do Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Dołączamy do akcji: Pomoc Coronavirus Częstochowa

 

Autor: WebAdmin, 06.04.2020

Komunikat Rektora

dla rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej „ŻACZEK”

W związku z ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol podjął decyzję o zwolnieniu rodziców z opłat za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „ŻACZEK” na czas zawieszenia działalności placówki.

Autor: WebAdmin, 30.03.2020

Wypłata wynagrodzeń w Kasie Politechniki Częstochowskiej

Wypłata wynagrodzeń w Kasie Politechniki Częstochowskiej dla Pracowników:

  1.   Administracji     w dniu  -  31.03.2020 r.
  2.   Dydaktycznych   w dniu -  01.04.2020 r.
  3.   Obsługi                w dniu -  09.04.2020 r.

 

w godz. 9:00 – 13:00

 

                                     W POZOSTAŁYCH  DNIACH   tj.   od 30.03 – 17.04.2020 r.

                                          KASA NIECZYNNA 

             Wpłaty pożyczek remontowych  i OK System można wpłacać na konto Politechniki Częstochowskiej :

                          53 1750 1211 0000 0000 0417 0016

Autor: BKiM, 27.03.2020

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej obowiązujący od 1 kwietnia 2020r.

Autor: WebAdmin, 18.03.2020

KOMUNIKAT REKTORA dla nauczycieli akademickich w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej

Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej, w szczególności wykładów, projektów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów, których realizacja jest możliwa za pomocą dostępnych na Uczelni środków komunikacji elektronicznej.  Kształcenie odbywa się zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć. 

Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej jest platforma e-learningowa, która znajduje się na stronie Politechniki Częstochowskiej

pod adresem:  https://e-learning.pcz.pl

Każdy nauczyciel akademicki, po zalogowaniu się na platformie może skorzystać z dostępnego kursu: „E-learning - jak zacząć? - Przewodnik dla Nauczycieli Akademickich” i rozpocząć procedurę tworzenia kursów zdalnych dla prowadzonych przedmiotów. Na platformie zostały wskazane też osoby z poszczególnych wydziałów, które służą pomocą pracownikom w tym zakresie.

Nauczyciele akademiccy w przypadku prowadzenia zajęć, które nie mogą odbyć się przez kształcenie zdalne, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu kierownikowi katedry i kierownikowi dydaktycznemu danego wydziału.

Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań za pomocą platformy e-learningowej, w tym udostępnianie materiałów odpowiednich do formy zajęć, pełnią kierownicy katedr w porozumieniu z kierownikami dydaktycznymi. Udział studentów w zdalnych formach kształcenia za pomocą platformy e-learningowej w Politechnice Częstochowskiej  monitoruje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.  

Zajęcia, które nie mogą się odbyć w formie kształcenia zdalnego, zostaną odpracowane, gdy możliwe będzie przywrócenie zajęć w normalnym trybie.

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Rektor Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 18.03.2020

Strony