XXI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Politechniki Częstochowskiej (za wyjątkiem studentów kierunków lingwistycznych i filologii angielskiej) do udziału w tegorocznej Olimpiadzie. I etap – półfinał ogólnopolski odbędzie się 6 grudnia (piątek) o godzinie 15.15 w Studium Języków Obcych PCz, sala JO-5. Termin zapisów u wykładowców upływa 22 listopada. Ważne informacje oraz Regulamin Olimpiady znajdą Państwo na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej – Centrum Języków i Komunikacji w zakładce Olimpiada.

Informacji również udzielą Państwu koordynatorzy Olimpiady w naszej uczelni:
mgr Joanna Pabjańczyk-Musialska (j.pabjanczyk-musialska@pcz.pl)
oraz mgr Marian Gałkowski (mgalkowski@adm.pcz.czest.pl).

Zgodnie z regulaminem studenci zapisujący się na Olimpiadę muszą: wypełnić formularz rejestracyjny (2 strony), uzupełnić datę oraz imię i nazwisko uczestnika pod: zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczeniu.

Dokumenty te są dostępne w w/w zakładce. Prosimy o odesłanie podpisanych dokumentów, w sposób elektroniczny do koordynatora mgr Joanny Pabjańczyk-Musialskiej.

Autor: BKiM, 20.11.2019