Wydawanie PIT-11

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, iż w związku z COVID 19, aby zachować reżim sanitarny, PIT 11 w tym roku będzie wydawany w następujący sposób:

Wydziały od godz. 9.30 do 12.30 (dzień i miejsce wydawania PIT 11, powinno się znaleźć w wiadomości do pracowników):

Wtorek 16.02.2021 r.

  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
  • Wydział Budownictwa.

Środa 17.02.2021 r.

  • Wydział Elektryczny,
  • Wydział Zarządzania.

Czwartek 18.02.2021 r.

  • Wydział Infrastruktury i Środowiska,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Jednostki międzywydziałowe

Wtorek 16.02.2021 r. po godz. 13.00

  • Biblioteka Główna,
  • Wydawnictwo.

Piątek 19.02.2021 r. po godz. 13.00

  • Domy Studenckie.

Pozostali pracownicy (administracja centralna) będą mogli odebrać PIT 11

od 16.02.2021 r. w pokoju numer 15 przy ul. Dąbrowskiego 69, w godzinach między 10.30 a 13.30 z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zasad określonych w Poleceniu Kanclerza Politechniki Częstochowskiej Nr 5/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie ograniczenia w dostępie do budynków oraz realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Częstochowskiej.

Pracownicy obsługi będą mogli odebrać PIT 11

w dniu 19.02.2021 r. w pokoju nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 69, w godzinach między 9.00 a 12.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zasad określonych w Poleceniu Kanclerza Politechniki Częstochowskiej Nr 5/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie ograniczenia w dostępie do budynków oraz realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Częstochowskiej.

 

 

 

 

Autor: Kamila Sobczak, 15.02.2021