Szczepienie przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich

Chęć przystąpienia do szczepienia mogą zgłaszać nauczyciele akademiccy lub inne osoby prowadzące zajęcia, urodzone między 1.01.1956 r. a 31.12.2003 r., zatrudnione w Politechnice Częstochowskiej jako podstawowym miejscu pracy.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza, który nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca zajęcia powinni przesłać na adres e-mail: szczepienia@pcz.pl do dnia 18.02.2021 r. (czwartek) do godz. 8.00.

Formularz powinien zostać przesłany w formie podpisanego skanu/zdjęcia z pracowniczej skrzynki pocztowej.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie Ministerstwa: 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

Lista punktów szczepień 191.48 KB xlsx Pobierz
Zgłoszenie chęci szczepienia 455.06 KB pdf Pobierz
Autor: WebAdmin, 15.02.2021