Stypendium Fulbrighta dla Naszego Profesora!

Znamy już nazwiska polskich studentów, doktorantów i naukowców, którzy w roku akademickim 2020-2021 wyjadą do USA na stypendium Fulbrighta. Miło nam poinformować, że w tym gronie znalazł się dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Program Fulbrighta ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansuje wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspiera ich projekty.

Drugi, ideowy: wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami. Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: BKiM, 04.02.2020