Statuetka i dyplom dla Politechniki Częstochowskiej

Jurajski Produkt Roku

Politechnika Częstochowska otrzymała nagrodę w kategorii Edukacja i Szkolnictwo podczas organizowanej przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie XX jubileuszowej edycji konkursu „Jurajski Produkt Roku”. 11 marca przedstawiciele Izby Tadeusz Szymanek Prezydent RIPH i Jerzy Nowakowski Członek Zarządu RIPH wręczyli statuetkę i dyplom rektorowi Uczelni prof. drowi hab. inż. Norbertowi Sczygiolowi.

Nagroda

Kapituła konkursu nagradza ludzi, instytucje, firmy, placówki oświatowe, uczelnie, które poprzez innowacyjne działania przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Częstochowy i regionu. Dla naszej Uczelni  nagroda w konkursie stanowi jedną z form promocji, jest także docenieniem znaczenia Politechniki Częstochowskiej dla rozwoju szkolnictwa wyższego w wymiarze lokalnym i regionalnym. Warto zatem było powalczyć o laur i pieczęć „Jurajskiego Produktu Roku”, tym bardziej że to największe wydarzenie gospodarcze subregionu północnego województwa śląskiego. Ze względu na reżim sanitarny spowodowany epidemią koronawirusa organizatorzy konkursu zrezygnowali z uroczystości w dotychczasowej tradycyjnej formie wręczania nagród podczas uroczystej gali. Warto przypomnieć, że to już kolejna nagroda dla naszej Uczelni w konkursie i potwierdzenie wysokich standardów zarówno kształcenia, jak i badań naukowych.

Autor: BKiM, 11.03.2021