Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn.: „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną” będzie realizowany w dwóch etapach: ścieżce MINI do 30 września 2021 roku oraz ścieżce MIDI w okresie od 1 października 2021 roku do 30 września 2023 roku. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności Politechniki Częstochowskiej dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie kompetencji i świadomości kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności oraz likwidację barier architektonicznych i cyfrowych.


Działania w ramach projektu:

 • powołanie Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • powołanie uczelnianego Zespołu ds. Dostępności,
 • utworzenie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON),
 • likwidacja barier architektonicznych w BON (m.in. przebudowanie wejścia) przy ul. Akademickiej 5 oraz w Budynku Głównym (m.in. budowa windy) przy ul. Dąbrowskiego 69,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowych stron internetowych uczelni, dostępnych dla OzN,
 • wdrożenie nowoczesnego, informatycznego systemu bibliotecznego w Bibliotece Głównej,
 • opracowanie procedur, które usprawnią naukę i pracę OzN w Politechnice Częstochowskiej,
 • organizacja szkoleń dla pracowników PCz, w tym kadry dydaktycznej, kierowniczej
  i administracyjnej,
 • wizyty studyjne w wiodących uczelniach w ścieżce MAXI.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany Regulamin Uczelni Dostępnej oraz Poradnik wsparcia edukacyjnego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Ponadto Politechnika Częstochowska będzie rozwijała współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, w szczególności Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia oraz innymi uczelniami wyższymi m.in. Politechniką Wrocławską, Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Więcej szczegółów: www.facebook.com/Politechnika-Częstochowska-uczelnią-dostępną

 

Projekt pn.: „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną”, dofinansowany w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 Uczelnia dostępna II, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wartość projektu: 4 107 497,11 zł. Dofinansowanie z UE: 3 984 272,18 zł.

 


Inne działania mające na celu zwiększenie dostępności Politechniki Częstochowskiej dla osób z niepełnosprawnościami

Krzesła ewakuacyjne

Od listopada ubiegłego roku osoby odwiedzające naszą Uczelnię mogą zobaczyć w pobliżu klatek schodowych zamontowane nowe urządzenia. Są to krzesła ewakuacyjne, które służą do bezpiecznej ewakuacji osób mających problemy z poruszaniem się. Mogą być również wykorzystywane w przypadku zasłabnięcia, gdy zajdzie potrzeba przetransportowania osoby pomiędzy piętrami budynku. Zakup krzeseł ewakuacyjnych został zrealizowany przez Dział Nauczania we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Pracy – Inspektorem PPoż – panem Andrzejem Kłodosem i sfinansowany z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia dla wybranych pracowników PCz z zakresu obsługi tych krzeseł. Szkolenia odbędą się po zniesieniu ograniczeń dotyczące nauczania związanych z obecną sytuacją epidemiczną.

Po lewej krzesło ewakuacyjne elektryczne w budynku głównym PCz, po prawej stronie krzesło ewakuacyjne w budynku WZ.

 

Dostosowanie Biblioteki Głównej dla osób z niepełnosprawnościami

Od grudnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z urządzeń lektorskich zakupionych do Biblioteki Głównej z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Urządzenie umożliwia zeskanowanie tekstu znajdującej się przed nim książki, czasopisma, dokumentu itp., powiększenie tego tekstu i wyświetlenie go na ekranie w wysokim kontraście. Urządzenie rozpoznaje zeskanowany tekst oraz  może go odczytać na głos. Działanie to jest kontynuacją zadania polegającego na dostosowaniu Biblioteki Głównej PCz do osób z niepełnosprawnościami. Na przełomie roku 2019 i 2020 zostało zakupionych 5 stanowisk komputerowych z zainstalowanym na nich specjalistycznym oprogramowaniem powiększającym i udźwiękowiającym oraz wyposażonych w klawiaturę z powiększoną czcionką i urządzenie zastępujące mysz komputerową – BIG Track. W ramach zadań zaplanowanych w projekcie Politechnika Częstochowska Uczelnią Dostępną w latach 2021–2023 zostanie wykonany nowy system biblioteczny Biblioteki Głównej PCz dostosowany do osób z niepełnosprawnością.


 

 

 

Autor: Kamila Sobczak, 09.02.2021