Politechnika Częstochowska podpisała list intencyjny

W dniach 27-28 stycznia br. w Katowicach odbyło się pierwsze Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki. Współorganizatorami tej inicjatywy byli Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej.

Festiwal

Głównymi celami Forum była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z organizacją festiwali nauki. Uczestnikami spotkania byli reprezentanci  uczelni wyższych – około 90 osób – organizatorzy festiwali i tego typu projektów z całej Polski. Zaproszenie przyjęli się goście zagraniczni, wśród prelegentów i prowadzących znaleźli się m.in.: Ellie Petrie – dyrektor programowa Festiwalu Nauki w Cheltenham oraz Jennie Turner – dyrektor operacyjna Międzynarodowego Festiwalu Nauki w Göteborgu.

Pierwsze Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki rozpoczęło się 27 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Spotkanie otworzyły wystąpienia rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz podsekretarz stanu MNiSW dr Anny Budzanowskiej. Tego dnia podpisany został również list intencyjny w sprawie utworzenia sieci współpracy pod nazwą Porozumienie Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce. Z ramienia Politechniki Częstochowskiej dokument podpisał prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki.

Festiwal

Jak podkreślali organizatorzy Forum inicjatywa ma zasięg ogólnopolski i stanowi odpowiedź  na potrzebę zacieśnienia współpracy oraz integracji środowiska organizatorów polskich festiwali nauki. Ma również sprzyjać wymianie wiedzy i dobrych praktyk, rozwojowi kompetencji i inicjowaniu działań o charakterze ogólnokrajowym. Formuła porozumienia jest otwarta, co pozwoli z czasem zwiększyć liczbę sygnatariuszy.

Kolejnego dnia uczestnicy Forum spotkali się w siedzibie Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W programie zaplanowano sesje panelowe z udziałem reprezentantów krajowych festiwali nauki, jak i gości z zagranicy. Podczas spotkania poruszona została tematyka społecznego oddziaływania wydarzeń popularnonaukowych, różnych modeli ich organizacji, a także kwestie dotyczące promocji. Wśród prelegentów i prowadzących byli m.in. prorektor Uniwersytetu Śląskiego, a także Piotr Ziółkowski – dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra „Popularyzacja nauki – społeczna odpowiedzialność uniwersytetów” i dr hab. Edyta Sierka – organizatorka Nocy  Biologów na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ.

Politechnika Częstochowska od lat organizuje festiwale nauki adresowane do szerokiego grona mieszkańców Częstochowy i okolicznych powiatów. W ubiegłym roku formuła festiwalu została poszerzona o zawody sportowe. W tym roku nasza Uczelnia również planuje organizację festiwalu pn. „Piknik rodzinny Politechniki Częstochowskiej – Nauka i Sport”.

Festiwal

Autor: BKiM, 29.01.2020