Ogłoszenie

Biblioteka Główna zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń on-line z programu SciVal Research Assessment Academy - oferowanego przez bazę Scopus.
Szkolenia wymagają indywidualnej rejestracji i prowadzone będą w języku polskim
i angielskim

Szkolenia w języku polskim:

16.05.2018  godz. 12.00 Porządkowanie danych w profilu autora w bazie Scopus

28.05.2018  godz. 14:00 Dodawanie struktur wydziałowych do narzędzia SciVal

29.05.2018  godz. 10:00 Widoczność autorów oraz instytucji w SciVal
29.05.2018  godz. 14:00 Zarządzanie wydajnością grup badawczych w SciVal
14.06.2018 godz. 10:00 SciVal w metodzie obliczeń rankingu Perspektyw

18.06.2018  godz. 10:00 SciVal jako narzędzie do planowania ścieżki kariery naukowej  

 

Szkolenia w języku angielskim:

 

04.06.2018godz. 10:00 Demonstrating our excellence in SciVal / WU Vienna case study

21.05.2018  godz. 11:00 Demonstrating research excellence in SciVal

22.05.2018  godz. 10:00 Bibliometric indicators without secrets

 

Strona informacyjna użytkowników SciVal w Polsce

Autor: BKiM, 16.05.2018