Kreatywna Kampania Politechniki Częstochowskiej

Pendrive Łazik

Politechnika Częstochowska została nominowana w Konkursie Genius Universitatis w kategorii gadżet promocyjny. Kapituła Konkursu przyznająca nagrody za najbardziej kreatywnie prowadzoną rekrutację szkoły wyższej doceniła pendrive Politechniki Częstochowskiej w formie łazika marsjańskiego.  Laureatów Konkursu poznamy 6 marca 2020 r.

Autor: BKiM, 26.02.2020