Godziny rektorskie

  • Rektor Politechniki Częstochowskiej, na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami na przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Elektrycznego, ogłasza w dniu 04.03.2019 r. od godziny 9:00 do 11:00 godziny rektorskie na Wydziale Elektrycznym.
  • Rektor Politechniki Częstochowskiej   na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami na Przewodniczącego WRSS Wydziału Infrastruktury i Środowiska, przedstawiciela studentów Wydziału Infrastruktury i Środowiska do Senatu Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, ogłasza w dniu 04.03.2019 r. od godziny 10:00 do 12:00 godziny rektorskie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska.
  • Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami na Przewodniczącego WRSS Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz przedstawiciela studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów do Senatu Politechniki Częstochowskiej, ogłasza w dniu 05.03.2019 r. w godzinach 08:00-10:00 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów godziny rektorskie.                       
  • Rektor Politechniki na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami na przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, ogłasza w dniu 05.03.2019 r. w godzinach 10:00-12:00 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki godziny rektorskie.
Autor: BKiM, 28.02.2019