Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • Wydział Elektryczny - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 10.30 - 11.30 - w związku z ustalonym przez Studencką Komisję Wyborczą terminem wyborów na Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Elektrycznego oraz przedstawiciela studentów Wydziału Elektrycznego do Senatu Politechniki Częstochowskiej,
  • Wydział Elektryczny - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 11.30 - 13.15 - ze względu na wybory uzupełniające Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju, zgodnie z Komunikatem nr 40/2018 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Elektrycznego,
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 12.00 - 13.00 - w związku z ustalonym przez Studencką Komisję Wyborczą terminem wyborów na Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  • Dla Wszystkich Wydziałów - 31 października 2018 r. (środa)  od godziny 12.00 - z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych,
  • Dla Pracowników Wydziału Zarządzania - 31 października 2018 r. (środa)  w godzinach 09.00 - 14.00 - w związku ze szkoleniem pt.: "Zmiany w zakresie finansowania nauki - Ustawa 2.0", które poprowadzi Pan Wawrzyniec Stańczyk z firmy Audyt i Doradztwo Europejskie. 

Autor: BKiM, 16.10.2018