Ogłoszenia

Godziny rektorskie

W związku z ogłoszeniem przez Studencką Komisję Wyborczą wyborów do organów Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Rektor ustala godziny rektorskie zgodnie z harmonogramem:

  • Dnia 7.03.2018 r. w godzinach 13:00 – 14:00 dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału);
  • Dnia 7.03.2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00 dla studentów Wydziału Infrastruktury i Środowiska (wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Infrastruktury i Środowiska, wybór przedstawiciela studentów z Wydziału Infrastruktury i Środowiska do Senatu Politechniki Częstochowskiej).
Autor: BKiM, 02.03.2018

„Alibi od zaraz”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Alibi od zaraz”.

Cena biletów 55 zł lub 66 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Spektakl odbędzie się 17 marca (sobota) 2018 r. w Filharmonii Częstochowskiej o godzinie 19.30.

Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452.

Autor: BKiM, 02.03.2018

Dzień Kobiet

Dzień kobiet

W związku z organizacją w Klubie Politechnik „Dnia Kobiet” Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie w dniu 8.03.2018 r. w godzinach od 12:00 do 15:00.

Autor: BKiM, 01.03.2018

innoSHARE '18

Autor: BKiM, 27.02.2018

CZUM 2018

CZUM 2018

Autor: BKiM, 27.02.2018

Strony