Ogłoszenia

„Czarna komedia”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Czarna komedia”.

Cena biletów 55 zł lub 66 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Występ odbędzie się 8 grudnia (sobota) 2018 r. w Filharmonii Częstochowskiej o godzinie 19.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 127,  tel. 452.

Autor: BKiM, 14.11.2018

Ustawa 2.0

Politechnika Częstochowska rozpoczęła prace nad wdrażaniem zmian organizacyjnych związanych z koniecznością dostosowania uczelni do przepisów związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0).

Dla lepszej i szybszej informacji społeczności akademickiej Politechniki Częstochowskiej o wprowadzanych zmianach utworzona została zakładka „Ustawa 2.0ˮ. Można znaleźć tu podstawowe regulacje prawne, prezentacje szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kalendarium wdrażania przepisów ustawy na uczelni.

 

Przejdź do strony USTAWA 2.0 »

Autor: WebAdmin, 31.10.2018

„Lunch o północy”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Lunch o północy”.

Cena biletów 55 zł lub 66 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Występ odbędzie się 17 listopada (sobota) 2018 r. w Filharmonii Częstochowskiej o godzinie 19.30.

Bilety do nabycia w pokoju nr 127,  tel. 452.

Autor: BKiM, 26.10.2018

Nagroda dla Politechniki Częstochowskiej!

Nagroda dla PCz

Nagroda Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA
dla Politechniki Częstochowskiej!

 

W dniach 15-17 października 2018 r.  w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się 12. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2018". Podczas otwarcia wystawy dyrektor Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA Zoran Barcić wręczył nagrody z okazji 50-lecia tej organizacji. Jedną z dwóch instytucji wyróżnionych tą prestiżową nagrodą jest Politechnika Częstochowska jako instytucja najbardziej w Polsce zaangażowana we wspieranie działalności proinnowacyjnej, wynalazczej oraz twórców rozwiązań technicznych. Nagrodę odebrał prorektor ds. nauczania prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski. Nagrody przyznawane przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA wręczane są podczas najważniejszych targów oraz wystaw wynalazczości na świecie i do tej pory otrzymywały je głowy państw, ministrowie oraz osoby i instytucje najbardziej zaangażowanewe wspieranie statutowej działalności IFIA. 

Autor: BKiM, 23.10.2018

Politechnika Częstochowska wyróżniona przez RIG w Katowicach!

Wyróżnienie

Politechnika Częstochowska została wyróżniona przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach zaszczytnym tytułem „Scientia est developing”. Tytuł ten przyznano za „działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, budowanie partnerstwa między środowiskami biznesowymii samorządowymi oraz wkład w rozwój gospodarki i regionu”. Dyplom ten odebrał prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki w trakcie uroczystej gali będącej jednym z ważnych wydarzeń 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jaki odbywał sie w dniach 17-19 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

         Kongres ten stał się jednym z najważniejszych wydarzeń w Europie poświęconych sektorowi MŚP. Do Katowic przyjechali przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z Europy oraz z  Indii i Chin. Motywem przewodnim Kongresu było hasło „Nauka – biznes – samorząd – razem dla gospodarki”. Uczestnicy wydarzenia w trakcie cyklu paneli dyskusyjnych, debat oraz warsztatów poruszali tematy związane przede wszystkim z innowacyjnymi narzędziami wspierającymi rozwój firm, miast i regionów w obszarze ochrony środowiska, zdrowia,  energetyki, transportu, marketingu i komunikacji cyfrowej. Kongres ten gromadząc liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, daje możliwość szerokiej dyskusji o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jest to doskonała okazja do promocji dokonań Politechniki Częstochowskiej.

Autor: BKiM, 23.10.2018

Strony