Ogłoszenia

XXI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Politechniki Częstochowskiej (za wyjątkiem studentów kierunków lingwistycznych i filologii angielskiej) do udziału w tegorocznej Olimpiadzie. I etap – półfinał ogólnopolski odbędzie się 6 grudnia (piątek) o godzinie 15.15 w Studium Języków Obcych PCz, sala JO-5. Termin zapisów u wykładowców upływa 22 listopada. Ważne informacje oraz Regulamin Olimpiady znajdą Państwo na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej – Centrum Języków i Komunikacji w zakładce Olimpiada.

Informacji również udzielą Państwu koordynatorzy Olimpiady w naszej uczelni:
mgr Joanna Pabjańczyk-Musialska (j.pabjanczyk-musialska@pcz.pl)
oraz mgr Marian Gałkowski (mgalkowski@adm.pcz.czest.pl).

Zgodnie z regulaminem studenci zapisujący się na Olimpiadę muszą: wypełnić formularz rejestracyjny (2 strony), uzupełnić datę oraz imię i nazwisko uczestnika pod: zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczeniu.

Dokumenty te są dostępne w w/w zakładce. Prosimy o odesłanie podpisanych dokumentów, w sposób elektroniczny do koordynatora mgr Joanny Pabjańczyk-Musialskiej.

Autor: BKiM, 20.11.2019

XV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla studentów Wyższych Uczelni Technicznych

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków inżynierskich naszej uczelni  (I, II i III stopnia studiów) do wzięcia udziału  w tegorocznej Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

Etap I - pisemny odbędzie się 28.listopada 2019 (czwartek), godz. 15.30  w sali JO10 Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej.

Zgłoszenia do 25.listopada br. przyjmują wykładowcy języka niemieckiego Studium Języków Obcych.

Autor: BKiM, 19.11.2019

ZMARŁ PROFESOR JANUSZ BRASZCZYŃSKI

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

  ŚP

Krzyż_Nekrolog

Profesora Janusza Braszczyńskiego

 

Rektora Politechniki Częstochowskiej w l. 1981-1982, 1990-1996

Dziekana Wydziału Metalurgicznego w l. 1973-1981

Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej

   Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka Politechniki Częstochowskiej

 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 12 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w kościele pw. św. Jadwigi Królowej, ul. Zajączka 6 w Częstochowie, po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu na cmentarzu św. Rocha (wjazd od ul. Wręczyckiej)

Autor: BKiM, 12.11.2019

Godziny rektorskie

W związku z obchodami Jubileuszu 70 – lecia Politechniki Częstochowskiej Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza godziny rektorskie w dniu 20 listopada 2019 r. od godziny 8:00 do 14:00 na wszystkich Wydziałach.

Autor: BKiM, 08.11.2019

DKF RUMCAJS zaprasza na filmy – listopad 2019

Seanse odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18.00 w Klubie Politechnik. Ceny dla członków Rumcajsa: 10 zł za bilet jednorazowy, 30 zł za karnet miesięczny i 80 zł za karnet kwartalny.

Składka członkowska 10 zł na rok. Członkiem DKF może zostać osoba pełnoletnia, jeśli zobowiąże się do przestrzegania zasad funkcjonowania i Statutu DKF.

Dla osób niebędących członkami DKF Rumcajs ceny odpowiednio: 14 zł, 50 zł i 120 zł.

Sprzedaż biletów i wpłaty składek w Klubie Politechnik. Dla pracowników Politechniki Częstochowskiej bilety i karnety dostępne w Dziale Socjalnym Politechniki.

Autor: BKiM, 06.11.2019

Strony