Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

W dniu 9. maja 2018 r. (środa)

w Sali A 28, ul. Dąbrowskiego 69

odbędzie się 

Walne Zebranie

Pracowniczej Kasy
Zapomogowo – Pożyczkowej
przy Politechnice Częstochowskiej

Początek zebrania - godz. 1245 (drugi termin 1300)

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania członków PKZP przy Politechnice Częstochowskiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji: Wyborczej, Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności obrad Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdanie z działalności PKZP przy PCZ.
 7. Sprawozdania Komisji Finansowej i Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 10. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PKZP przy PCz.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków oraz zakończenie obrad.

 

Z uwagi na wagę poruszanych spraw oczekujemy niezawodnego przybycia wszystkich członków PKZP przy PCz

 

Zarząd PKZP w PCz

Autor: BKiM, 26.04.2018

Ogłoszenie

projekt_26_04_2018

Autor: BKiM, 26.04.2018

Przetarg ofertowy

Przetarg_WZ_26_04_2018

Autor: BKiM, 26.04.2018

Godziny pracy Biblioteki Głównej oraz Bibliotek Wydziałowych w dniach 30.04 - 5.05.2018 r.

Godziny pracy bibliotek

Autor: BKiM, 25.04.2018

Strony