Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów z uwagi na zbliżające się święta Bożego Narodzenia ogłasza, że w dniu 23 grudnia  2019 r. przez cały dzień będą obowiązywać godziny rektorskie na wszystkich Wydziałach.

Autor: BKiM, 13.12.2019

Rekrutacja na kurs języka angielskiego

Trwa rekrutacja na bezpłatny kurs języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej, dla studentów Wydziału Budownictwa studiów stacjonarnych I stopnia sem. V i VII oraz II stopnia sem. II, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Osoby zainteresowane mogą składać wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” (Załącznik nr 1 do Regulaminu) u koordynatora wydziałowego projektu ZPRPCz dr inż. Krzysztofa Kubickiego, ul. Akademicka 3, pok. 113, w godz. 10:00-12:15.

 

Autor: WebAdmin, 13.12.2019

Zapraszamy!

Plakat_WAKIZASHI

Autor: BKiM, 11.12.2019

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji w Politechnice Częstochowskiej realizowane jest w formie kursu na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej.

W celu odbycia kursu należy wejść na stronę Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji dla pracowników Politechniki Częstochowskiej, zapoznać się z treścią kursu a następnie przystąpić do Egzaminu końcowego.

Osoby nie posiadające konta na platformie zobowiązane są do jego utworzenia.

Rejestracja nowego konta dostępna jest pod linkiem

Autor: WebAdmin, 11.12.2019

Ogłoszenie

Z powodu szkolenia w dniu 12.12.2019 r. Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych nie będzie przyjmował interesantów. Pilne sprawy prosimy załatwiać do dnia 11.12.2019 r. Dyżur w ograniczonym zakresie będzie prowadzony w p. 15.

Autor: BKiM, 11.12.2019

Strony