Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej w związku z obchodami Wiosny Studentów 2018 ustala godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych I, II i III stopnia:

- czwartek 10 maja 2018 r. od godziny 12.00;

- piątek 11 maja 2018 r. – cały dzień;

oraz dla studentów studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia:

- sobota 12 maja 2018 r. od godziny 17.00;

- niedziela 13 maja 2018 r. do godziny 10:00.

Autor: BKiM, 08.05.2018

Scopus

Biblioteka Główna zaprasza na seminarium z zakresu bazy Scopus, które odbędzie się 14.05.2018 r. o godz.10.00
w Bibliotece Głównej w Czytelni Zbiorów Specjalnych
( II piętro pok. 309). Celem seminarium jest przedstawienie
oraz szczegółowe omówienie zarówno kryteriów, jak i samego procesu oceny czasopism, który jest realizowany przez niezależną radę Content Selection and Advisory Board.

 

Tematyka seminarium:

 • zakres bazy Scopus
 • proces oraz kryteria oceny czasopism
 • kryteria oceny i wyboru czasopism
 • omówienie procesu oceny czasopism
 • utrzymanie jakości czasopism
 • wsparcie dla lokalnych czasopism naukowych
   

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną informacje
o najczęściej występujących przeszkodach oraz brakach
w czasopismach, które skutkują ich odrzuceniem w ocenie formalnej, a także jak można im zapobiec. Ponadto przedstawiona zostanie usługa nieodpłatnej oceny wstępnej dla czasopism,
które starają się o indeksowanie w bazie Scopus.

 

Udział w seminarium zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. (34) 325 09 57; (34) 361 44 73 lub e-mail: biblioteka@adm.pcz.czest.pl

Autor: BKiM, 08.05.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 9. maja 2018 r. (środa)

w Sali A 28, ul. Dąbrowskiego 69

odbędzie się 

Walne Zebranie

Pracowniczej Kasy
Zapomogowo – Pożyczkowej
przy Politechnice Częstochowskiej

Początek zebrania - godz. 1245 (drugi termin 1300)

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania członków PKZP przy Politechnice Częstochowskiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji: Wyborczej, Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności obrad Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdanie z działalności PKZP przy PCZ.
 7. Sprawozdania Komisji Finansowej i Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 10. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PKZP przy PCz.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków oraz zakończenie obrad.

 

Z uwagi na wagę poruszanych spraw oczekujemy niezawodnego przybycia wszystkich członków PKZP przy PCz

 

Zarząd PKZP w PCz

Autor: BKiM, 26.04.2018

Ogłoszenie

projekt_26_04_2018

Autor: BKiM, 26.04.2018

Strony