Ogłoszenia

Ogłoszenie

OP!Z

Autor: BKiM, 15.01.2018

Ogłoszenie

Biblioteka Politechniki Częstochowskiej informuje, że licencja krajowa Springer została w 2018 roku rozszerzona i pozwala obecnie na dostęp do m.in. 112 000 e-książek anglojęzycznych na platformie SpringerLink.

Na stronie internetowej Wirtualnej Biblioteki Nauki została uruchomiona przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

Ponadto uruchomione zostały roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych: InCites (na platformie Web of Science) oraz SciVal (dodatek do bazy Scopus). Aby z nich skorzystać, należy założyć indywidualne konto w bazie WoS lub Scopus i zalogować się. Narzędzia InCites oraz SciVal pozwalają analizować i porównywać osiągnięcia instytucji naukowych z całego świata, śledzić trendy w świecie nauki, dają też możliwość wyszukiwania potencjalnych współpracowników w poszczególnych dyscyplinach badawczych.

Autor: BKiM, 15.01.2018

Baza czasopism elektronicznych Emerald

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zaprasza do korzystania z nowej pełnotekstowej bazy czasopism elektronicznych Emerald.

Baza umożliwia dostęp do pełnotekstowych recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych, z których wiele indeksowanych jest w bazach Thomson Reuters i Scopus.

Baza stanowi najlepsze źródło najnowszych, informacji z zakresu zarządzania i marketingu, finansów, ekonomii, zagadnień prawnych, biznesu międzynarodowego, turystyki, zarządzania jakością, edukacją, zasobami ludzkimi, logistyką, wydajnością, informacją, wiedzą.

Baza Emerald umożliwia publikowanie w czasopismach Open Access, wpisując się tym samym w ideę otwartości w nauce.

Autor: BKiM, 11.01.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej z uwagi na szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy ustala godziny rektorskie dla wszystkich pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w dniu 11.01.2018r. w godzinach 9:00 – 13:00.

Autor: WebAdmin, 10.01.2018

Terminy wypłat z bezosobowego funduszu płac w 2018 r.

TERMINY  WYPŁAT  Z  TYT.BEZOSOBOWEGO  FUNDUSZU  PŁAC W 2018 R.

 • 24 stycznia
 • 21 lutego
 • 14 oraz 22 marca
 • 12 oraz 25 kwietnia
 • 16 oraz 24 maja
 • 13 oraz 21 czerwca
 • 12 oraz 25 lipca
 • 28 sierpnia ( tylko dla osób świadczących umowę zlecenia )
 • 14 oraz 21 września
 • 12 oraz 25 października
 • 16 oraz 23 listopada
 • 20 grudnia (tylko jeden termin wypłat) 
Autor: WebAdmin, 09.01.2018

Strony