Ogłoszenia

„Kłamstwo”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Kłamstwo”.

Cena biletów 55 zł lub 66 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Występ odbędzie się 10 lutego (niedziela) 2019 r. w Filharmonii Częstochowskiej o godzinie 19.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 127, tel. 452.

Autor: BKiM, 08.01.2019

„Weekend z R”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Weekend z R”.

Cena biletów 40 zł lub 48 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Występ odbędzie się 14 lutego (czwartek) 2019 r. w Klubie Politechnik o godzinie 19.30.

Bilety do nabycia w pokoju nr 127, tel. 452.

Autor: BKiM, 08.01.2019

PZU ŻYCIE S.A.

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, że został przeprowadzony przetarg na wybór Ubezpieczyciela dla pracowników w Politechnice Częstochowskiej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez: PZU ŻYCIE S.A. na grupowe ubezpieczenie na życie. Nowa umowa wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku.

Tak jak dotychczas ubezpieczenie jest dobrowolne, a składka miesięczna wynosi 55,00 i jest potrącana z pensji pracownika. Wszystkie rodzaje świadczeń wypłacane od dnia 1 lutego 2019 roku pozostają bez zmian. Do ubezpieczenia będą mogli przystępować również członkowie rodziny pracownika (małżonek, dziecko powyżej 18 roku życia, partner życiowy) na tych samych warunkach jak pracownik Uczelni.
 

W celu zachowania ciągłości ubezpieczenia zainteresowani pracownicy proszeni są o osobiste bezzwłoczne zgłoszenie do dnia 18 stycznia 2019 roku  do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych celem podpisania nowej  deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Osoby, które do ww. dnia nie podpiszą deklaracji nie będą objęte ubezpieczeniem.

Deklaracje należy podpisywać w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych w pokoju nr 11 , 15 lub 127 – ul. Dąbrowskiego 69.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 i 15 pod numerem telefonu 451 i 369.


Przez pierwsze trzy miesiące przystąpienia do ubezpieczenia zostają zniesione wszelkie okresy karencji.

Autor: BKiM, 07.01.2019

OP!Z

OP!Z

Autor: BKiM, 04.01.2019

Ogłoszenie

Ogłoszenie_Kwestor

Autor: BKiM, 03.01.2019

Strony