Ogłoszenia Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych u przejmie przypomina, że nadal obowiązuje w Politechnice Częstochowskiej Zarządzenie nr 187/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej w sprawie zasad podejmowania i kontynuowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia poza Politechniką Częstochowską.

W związku z powyższym wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy mają zatrudnienie poza Uczelnią lub prowadzą działalność gospodarczą proszeni są o dopełnienie obowiązku wynikającego z ww. zarządzenia.

Autor: WebAdmin, 28.03.2014

ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, że dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13-tka” za rok 2013 dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostanie wypłacona w dniu 18 marca 2014r.

Autor: DzKPiSS, 19.02.2014

PIT'y

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy Politechniki Częstochowskiej mogą od 13.02.2014 odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-11, PIT-40.

Formularze wydawane są przy ul. Dąbrowskiego 69 w pokoju nr 15.

Autor: WebAdmin, 13.02.2014

TERMINY WYPŁAT Z BEZOSOBOWEGO FUNDUSZU PŁAC W 2014 R

 • 28  stycznia
 • 21  lutego
 • 13  oraz 21 marca
 • 14  oraz  24 kwietnia
 • 16  oraz  23 maja
 • 13  oraz  24 czerwca
 • 16  oraz  25 lipca
 • Brak  wypłat w miesiącu sierpniu-okres urlopowy
 • 12  oraz  23  września
 • 15  oraz 23   października
 • 14  oraz  21  listopada
 • 19  grudnia (tylko jedna wypłata)  
Autor: WebAdmin, 04.02.2014

Informacja

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje o konieczności złożenia przez pracowników Uczelni oświadczenia o posługiwaniu się numerem NIP lub PESEL w rozliczeniu z właściwym Urzędem Skarbowym. Uprasza się również pracowników o złożenie do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych formularzy PIT-12.

Oświadczenie 2013

PIT-12-wrzesien-2013

Autor: DzKPiSS, 16.12.2013

Strony