Ogłoszenia Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy Politechniki Częstochowskiej mogą od 16.02.2016 odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-11, PIT-40. Wydawane będą również roczne informacje o opłaconych składkach społecznych za 2015 rok

Formularze wydawane są przy ul. Dąbrowskiego 69 w pokoju nr 15.

Autor: WebAdmin, 15.02.2016

TERMINY WYPŁAT Z BEZOSOBOWEGO FUNDUSZU PŁAC W 2016.R.

 • 20  styczeń
 • 18  luty
 • 11  oraz  24  marzec
 • 14  oraz  22  kwiecień
 • 13  oraz  24  maj
 • 15  oraz  24  czerwiec
 • 13  oraz  22  lipiec
 • Brak  wypłat  w  miesiącu  sierpniu – okres  urlopowy
 • 14  oraz  23  wrzesień
 • 14  oraz  24  październik
 • 16  oraz  23  listopad
 • 22  grudzień ( tylko jeden  termin  wypłat )
Autor: WebAdmin, 08.02.2016

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, że dnia 04.01.2016 kasa Politechniki Częstochowskiej będzie realizować wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich od godziny 11 do godziny 14. W dniu 05.01.2016 kasa Politechniki Częstochowskiej jest nieczynna.

Autor: DKPiSS, 31.12.2015

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje o konieczności złożenia przez pracowników Uczelni oświadczenia o posługiwaniu się numerem NIP lub PESEL w rozliczeniu z właściwym Urzędem Skarbowym. Uprasza się również pracowników o złożenie do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych formularzy PIT-12.

 

Autor: WebAdmin, 10.12.2015

Informacja

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, że został przeprowadzony przetarg na wybór Ubezpieczyciela dla pracowników w Politechnice Częstochowskiej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez: PZU ŻYCIE S.A. na grupowe ubezpieczenie na życie. Nowa umowa wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lutego 2016 roku.

Tak jak dotychczas ubezpieczenie jest dobrowolne, a składka miesięczna wynosi 54,40 i jest potrącana z pensji pracownika. Wszystkie rodzaje świadczeń wypłacane od dnia 1 lutego 2016 roku pozostają bez zmian. Do ubezpieczenia będą mogli przystępować również członkowie rodziny pracownika (małżonek, dziecko powyżej 18 roku życia, partner życiowy) na tych samych warunkach jak pracownik Uczelni.
 

Zainteresowani pracownicy proszeni są o złożenie do dnia 15 stycznia 2016 roku deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Osoby, które do ww. dnia nie złożą deklaracji nie będą objęte ubezpieczeniem.

Deklaracje należy przekazać do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych do pokoju nr 11 lub 15 – ul. Dąbrowskiego 69.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 i 15 pod numerem telefonu 451 i 369.


Przez pierwsze trzy miesiące przystąpienia do ubezpieczenia zostają zniesione wszelkie okresy karencji. Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia znajduje się w załączniku.

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia

Autor: WebAdmin, 02.12.2015

Strony