Ogłoszenia

Program "Wiedza Online"

Wiedza Online

Autor: BKiM, 16.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie dla Wydziału Elektrycznego w dniach:

  • 18 października 2018 r. (czwartek)  w godzinach 9.45 - 15.15 - ze względu na wybory uzupełniające przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Elektrycznego, przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Elektrycznego oraz przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
  • 23 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 11.30 - 13.15 - ze względu na wybory uzupełniające Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju, zgodnie z Komunikatem nr 37/2018 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Elektrycznego.
Autor: BKiM, 16.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej w związku z ustalonymi przez Studencką Komisję Wyborczą wyborami na Przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Studentów oraz przedstawiciela studentów do Senatu Politechniki Częstochowskiej zarządza godziny rektorskie na poniższych wydziałach:

  • Wydział Zarządzania - 17.10.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00,
  • Wydział Budownictwa - 18.10.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - 18.10.2018 r. w godzinach od 12:00 do 14:00.
Autor: WebAdmin, 12.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie dla pracowników Wydziału Zarządzania w dniu 16.10.2018 r. w godzinach 12.00 – 13.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 w grupie profesorów i doktorów habilitowanych.

Autor: BKiM, 10.10.2018

Ogłoszenie

W związku ze zmianą dotyczącą rozliczania kosztów podróży zagranicznej w zakresie ubezpieczenia osobowego pracowników, studentów i doktorantów, od dnia 1.10.2018 r. obsługę w powyższym zakresie na rzecz Uczelni świadczy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S. A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne będą w zakładce Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych/Informacje Działu Kard, Płac i Spraw Socjalnych/.

Autor: BKiM, 10.10.2018

Strony