Konkursy na nauczycieli

konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
na Wydziale Budownictwa

 

Autor: WebAdmin, 30.04.2014

konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
PROFESORA NADZWYCZAJNEGO
w Zakładzie Numerycznej Mechaniki Płynów
Instytutu Maszyn Cieplnych
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 

Autor: WebAdmin, 04.04.2014

konkurs na stanowisko adiunkta

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA (3 etaty)
w Instytucie Fizyki
na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Autor: WebAdmin, 04.04.2014

konkurs na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
STARSZEGO KUSTOSZA DYPLOMOWANEGO
w BIBLIOTECE GŁÓWNEJ

 

Autor: WebAdmin, 25.03.2014

konkurs na stanowisko kustosza dyplomowanego

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
KUSTOSZA DYPLOMOWANEGO
w BIBLIOTECE GŁÓWNEJ

Autor: WebAdmin, 25.03.2014

Strony