Konkursy na nauczycieli

konkurs na stanowisko asystenta - 2 etaty

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA – 2 etaty
w Katedrze Budownictwa i Architektury
na Wydziale Budownictwa

Autor: WebAdmin, 06.06.2018

KONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCĘ

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
STARSZEGO WYKŁADOWCY
w Zakładzie Kotłów i Termodynamiki Instytutu Maszyn Cieplnych
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Autor: WebAdmin, 30.05.2018

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA ZWYCZAJNEGO

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
PROFESORA ZWYCZAJNEGO
w Instytucie Matematyki
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Autor: WebAdmin, 30.05.2018

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w Zakładzie Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych
w Instytucie Maszyn Cieplnych
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Autor: WebAdmin, 30.05.2018

konkurs na stanowisko wykładowcy

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
WYKŁADOWCY
w Katedrze Inżynierii Zarządzania
na Wydziale Zarządzania

Autor: WebAdmin, 29.05.2018

Strony