Konkursy na nauczycieli

REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Zarządzania

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
    
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Instytucie Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
na Wydziale Zarządzania

Autor: WebAdmin, 13.06.2013

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA

 

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
    
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Zakładzie Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa Pracy
na Wydziale Zarządzania

Autor: WebAdmin, 13.06.2013

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
    
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Zakładzie Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa Pracy 
na Wydziale Zarządzania

Autor: WebAdmin, 13.06.2013

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Zakładzie Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
na Wydziale Zarządzania

Autor: WebAdmin, 13.06.2013

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA

 

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
    
ogłasza konkurs na dwa pełne etaty na stanowisko

ADIUNKTA

w Instytucie Marketingu
na Wydziale Zarządzania

Autor: WebAdmin, 13.06.2013

Strony