WYNIK KONKURSU NA STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA, FINANSOWANEGO W RAMACH PROJEKTU NCN NR 2018/31/D/ST8/00199

Wynik konkursu ogłoszonego dnia 26.06.2019 na stypendium naukowe dla doktoranta, finansowanego w ramach projektu NCN nr 2018/31/D/ST8/00199 pt. "Eksperymentalna i numeryczna analiza rozkładu orientacji cząstek niesferycznych w losowo upakowanych złożach stałych" realizowanego na Wydziale Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Wynik konkursu

Autor: WebAdmin, 03.09.2019