Konkurs dla trzech doktorantów na stypendia naukowe NCN

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza otwarty konkurs
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 
dla trzech doktorantów na stypendia naukowe NCN
finansowane w ramach projektu NCN nr rej. 2017/27/B/ST6/02852 
pt: „Rozwój metod głębokiego uczenia sieci neuronowych”

Ogłoszenie w języku angielskim

Autor: WebAdmin, 11.09.2018