Terminy przesłania do Działu Zamówień Publicznych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w roku kalendarzowym 2018

Przedmiot zamówienia Data

Dostawa: 
 - sprzętu komputerowego (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy) 
 - urządzeń sieciowych 
 - serwerów
 - serwerów pamięci masowej
 - oprogramowania komputerowego

15.02.2019
01.04.2019
07.06.2019
02.10.2019

Usługi drukarskie

22.02.2019
05.04.2019
07.06.2019
20.09.2019
31.10.2019

Dostawa systemu analizy gazów

15.02.2019

Dostawa termograwimetru i spektrometru FTIR

26.04.2019

Dostawa frezarki CNC

23.08.2019

Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników

01.03.2019
20.05.2019
19.08.2019
18.10.2019

Dostawa systemu do pomiaru i respiracji gleby

22.02.2019

Dostawa twardościomierza

12.04.2019

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych 

22.02.2019
30.08.2019
12.11.2019

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, specjalistycznych odczynników chemicznych i odczynnikow chemicznych do AAS

07.06.2019

Dostawa mebli

24.06.2019
13.09.2019
31.10.2019

Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych

16.07.2019
20.08.2019
13.09.2019
22.10.2019
15.11.2019

Specyfikacje określające przedmiot zamówienia winny być składane zarówno w formie pisemnej jak również elektronicznej na następujące adresy e-mail:
- sprzęt komputerowy i oprogramowanie: jpodsiadlik@adm.pcz.czest.pl
- meble, usługi drukarskie: mtaranek@adm.pcz.czest.pl
- aparatura: arakoczy@adm.pcz.czest.pl
- artykuły i gadżety reklamowe: mtaranek@adm.pcz.czest.pl

Proszę o zawarcie opisu w temacie wiadomości e-mail: „specyfikacja do wniosku – (osoba koordynująca udzielenie zamówienia ze strony jednostki zamawiającej)”