Terminy przesłania do Działu Zamówień Publicznych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w roku kalendarzowym 2018

Przedmiot zamówienia Data
Dostawa:
 - sprzętu komputerowego (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy)
 - urządzeń sieciowych
 - serwerów
 - serwerów pamięci masowej
 - oprogramowania komputerowego
22.02.2018
03.04.2018
03.07.2018
02.10.2018
Dostawa  materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 30.04.2018
Dostawa mebli 16.02.2018
06.04.2018
08.06.2018
14.09.2018
26.10.2018
Usługi drukarskie 23.02.2018
13.04.2018
08.06.2018
21.09.2018
31.10.2018
Dostawa gazów technicznych, specjalnych, mieszanek, wiązek z gazami technicznymi wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 15.01.2018
Dostawa ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 29.01.2018
Dostawa twardościomierzy 28.02.2018
Dostawa zrywarki, maszyny wytrzymałościowej 25.05.2018
Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników 23.02.2018
25.05.2018
07.09.2018
08.11.2018
Dostawa kalorymetrów 19.11.2018
Dostawa kamer 23.02.2018
25.05.2018
08.11.2018
Dostawa bioreaktorów, inkubatorów, spektrometrów, elektrodrążarki 07.09.2018
Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych  02.03.2018
11.05.2018
07.09.2018
23.11.2018
Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 11.05.2018
Sukcesywna dostawa filtrów membranowych i strzykawkowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej  11.05.2018
Dostawa kolektorów fizykochemicznych , analizatora CHNS 09.11.2018

Specyfikacje określające przedmiot zamówienia winny być składane zarówno w formie pisemnej jak również elektronicznej na następujące adresy e-mail:

- sprzęt komputerowy i oprogramowanie: jpodsiadlik@adm.pcz.czest.pl
- meble, usługi drukarskie: mtaranek@adm.pcz.czest.pl
- sprzęt laboratoryjny: arakoczy@adm.pcz.czest.pl

Proszę o zawarcie opisu w temacie wiadomości e-mail: „specyfikacja do wniosku – (osoba koordynująca udzielenie zamówienia ze strony jednostki zamawiającej)”.