Szczegóły ogłoszenia ZP/US-02/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-02/21

"Przeprowadzenie warsztatów dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 133,7 2021.04.01 153

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 108,5 2021.04.01 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 1 docx 157,4 2021.04.01 66
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 2 docx 158,4 2021.04.01 39
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 3 docx 158,2 2021.04.01 33
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 4 docx 157,1 2021.04.01 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 112,5 2021.04.01 20
Projekt umowy docx 129,9 2021.04.01 25
Wykaz dostaw lub usług docx 112,0 2021.04.01 24
Wykaz osób docx 114,7 2021.04.01 33
Wzór formularza oferty docx 123,6 2021.04.01 25
Wzór Protokołu odbioru usługi docx 110,7 2021.04.01 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia docx 112,6 2021.04.15 34
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) docx 114,0 2021.04.15 13

Pobierz wszystkie dokumenty